HH Management Consulting
office@hhmc.pl
+48 602 417 203
+48 527 511 444

CoVid-19. Scenariuszy optymistycznych brak. ☹

Jedna z odzieżowych sieci handlowych zwróciła się do nas z prośbą o przeanalizowanie produktowych wariantów planistycznych na pozostałe 3 kwartały bieżącego roku.

Jeszcze 2 tygodnie temu, kiedy pisaliśmy pierwszy tekst wskazujący na zagrożenia wywołane epidemią, http://hhmc.pl/blog/czy-epidemia-sars-cov-2-b%C4%99dzie-zab%C3%B3jcza-dla-handlu-w-polsce, sugerowaliśmy gruntowną analizę strategii asortymentowej na 3 i 4 kwartał.

W tym momencie sytuacja jest już o wiele bardziej skomplikowana i niestety znacznie trudniejsza.

Zamknięcie sklepów na co najmniej 2 tygodnie rujnuje wyniki marca. Ale sprzedaż w całym pierwszym kwartale będzie znacznie poniżej planu, zaś strata finansowa znaczna.

Bezpośrednią konsekwencją ograniczenia popytu będzie znaczny zapas towarów pozostałych po sezonie wiosennym. Prawdopodobne próby bardzo głębokiej wyprzedaży w kwietniu (o ile sytuacja się unormuje) w optymistycznym wariancie zredukują ten zapas o być może 20%.

Powyższe oznacza konieczność zwrotu większości niesprzedanej kolekcji oraz zmianę planu asortymentowego na 1Q 2021. Po pierwsze bowiem, nasz zapas kapitałowy może nam nie pozwolić na zakupy w ilościach historycznych, po drugie – wysoki udział kolekcji z sezonu -1, spowoduje wzrost „nieatrakcyjności” oferty, prawdopodobne obniżenie pierwszych cen, a zatem desperackie próby poszukiwania optymalnego mixu z nowymi towarami celem maksymalizacji średniej ceny.

Jednym słowem reakcja na sytuację obecną sięga już co najmniej 12-miesięcznego horyzontu.

Drugi kwartał dla wielu zarządów będzie sprawdzianem silnych nerwów. Ponętne będą bowiem próby działań, mających na celu odbicie strat po pierwszych trzech miesiącach. Część sieci zatem zastosuje ostre obniżki, w nadziei zrealizowania planowanych poziomów marży wartościowej podwyższonym wolumenem sprzedaży.

Pamiętajmy jednak, że niezbędny do powodzenia tej strategii, przyrost liczby klientów może się nie zrealizować, nawet przy założeniu, że będą oni wydawali pieniądze niewydane wcześniej.

Sytuacja w kwartale 3 i 4 to już kompletna ruletka, biorąc pod uwagę złożoność czynników międzynarodowych.

A zatem jeżeli sieć głównie importuje, czy udało się zamówić/wyprodukować/kupić niezbędne wolumeny ilościowe? Czy ten wolumen jest zgodny z planowaniem asortymentowym? Czy zatem planowane poziomy cen i marż będą możliwe do osiągniecia? Czy towar uda się we właściwym czasie przetransportować z Azji do Polski? Czy dostawy będą kompletne, zgodne z zamówieniem i dostarczone we właściwej sekwencji?

Niestety rzeczywistość zmienia się obecnie tak dynamicznie, że racjonalne próby przewidzenia przyszłości są kompletnym wróżeniem z fusów.

Nawet jeżeli – co sugerują media – poziom zagrożenia na Dalekim Wschodzie stabilizuje się z tendencją zniżkową, rozładowanie opóźnień produkcyjnych i zatorów transportowych zajmie czas.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy, że wyniki trzeciego i czwartego kwartału (tradycyjnie najlepszych w roku) mogą być bardzo złe.

W tej chwili wydaje się niestety wysoce prawdopodobne, że cały rok 2020 będzie rokiem gwałtownego tąpnięcia wyników wielu sieci. Co gorsza, spodziewane pogorszenie płynności finansowej może być zabójcze w znacznie większym zakresie.

Jedynym dającym się przewidzieć światełkiem w tunelu jest możliwe zwiększenie obrotów sklepów internetowych, które już da się zaobserwować. Ale potencjalne problemy z dostępnością towaru i logistyką mogą również dotknąć kanał nowoczesny.

Innych scenariuszy optymistycznych brak.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych kompetencji do wariantowego planowania asortymentowego lub pomocy przy szybkiej rekonstrukcji strategii cenowo-sprzedażowych,

zadzwoń +48 602 417 203, lub napisz: office@hhmc.pl.

Sprawdź: http://hhmc.pl